Ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö ja kestävä kehitys

We care!

WENET.fi

Wenet - Ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö ja kestävä kehitys​

Ilmastonmuutos estetään taloudellisesti

Johtavat expertit ovat yksimielisiä. Ilmastonmuutos on todellinen uhka ihmiskunnan selviämiselle, ja kasvihuoneilmiö aiheuttaa ilmastonmuutosta. Siitä ei ole epäilystäkään.

Kasvihuonepäästöt, kuten metaani ja hiilidioksidi, ovat isossa roolissa tulevaisuuden taloudellisia päätöksiä tehtäessä. Jotta ihmiskunnan selviytyminen taataan, tulevaisuuden bisnesmallien tulee rakentua tehokkaalle ja kestävälle kehitykselle.

Lehtipuut

Tehokas ja kestävä kehitys

Kestävään kehitykseen kuuluu laaja skaala asioita maailmanlaajuiselta tasolta yksilötasolle. Tehokas ja kestävä kehitys ottaa huomioon ympäristön, talouden ja ihmiset yhteiskunnallisessa muutoksessa. Jos taloudelliset seikat jätetään huomiotta, poliittista tukea muutoksille on vaikea saada. Kun taloudelliset realiteetit ovat osa kestävää kehitystä, muutoksista tulee pysyvämpiä.

Hyvä tapa pitää talous mukana kestävän kehityksen päätöksissä on elinkaariajattelu. Tuotteella tai palvelulla on elinkaari, mikä alkaa raaka-aineiden tuottamisesta. Elinkaari päättyy kun tuotetta tai palvelua ei enää käytetä. Elinkaaren eri vaiheet kuluttavat resursseja, ja itse tuotteessa näkyy vain pieni osa siihen kuluneista resursseista.

Jokainen elinkaaren vaihe pitää ottaa huomioon, jos halutaan pitää ilmastonmuutos aisoissa. Jos valmistusvaihe tuottaa paljon hiilidioksidia tai muita kasvihuonepäästöjä, pitää se ottaa huomioon kokonaisvaikutusta laskiessa.

Vihainen omena

Valinta kahdesta pahasta

Ilmastonmuutoksen estämiseen etsitään ratkaisuja monella taholla. Yrityksen ja tutkijat etsivät yhdessä ja erikseen keinoja, miten taistella ilmastonmuutosta vastaan. Täydellisiä ratkaisuja ei vielä ole keksitty, ja usein joudutaan tekemään kompromisseja.

Esimerkiksi Googlen lupaus olla hiilineutraali perustuu pitkälti kaatopaikoilta tulevan metaanin keräämiseen tai pahemmassa tapauksessa polttamiseen. Metaani kerätään pieniltä ja keskisuurilta kaatopaikoilta tai maatiloilta, missä metaania ei lakien mukaan tarvitse kerätä. Kerätty kaasu ohjataan kaasuverkkoon. Kaikkialla ei kuitenkaan ole kaasuverkkoja, ja niissä tapauksissa metaani poltetaan. Poltetusta metaanista muodostuu hiilidioksidia, mikä on ilmastolle metaania vähemmän haitallista.

Viimeisen vuoden aikana kehitysaskeleet ovat olleet suuria taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Lupaavia ratkaisuja, missä ei ole pakko valita kahden pahan välillä, on onneksi kehitteillä.

Neliapila

Teknologiasta ratkaisu – Hiilidioksidista hiiltä

Yksi keino pitää kasvihuonekaasut kurissa on vangita hiilidioksidia suoraan ilmasta. Ilmakehästä kerätty hiili voidaan käyttää uudelleen tai se voidaan varastoida maahan. Maahan varastoituna hiili on poissa ilmakehästä aiheuttamasta kasvihuoneilmiötä. Uudelleen käytettynä hiilidioksidin määrä pysyy vakiona.

Aiemmin hiilidioksidin vangitsemiseen ilmasta tarvittiin niin korkeita lämpötiloja, ettei se ollut taloudellisesti kannattavaa. Nyt tutkijat ja yritykset ovat tehneet tieteellisiä läpimurtoja, joidenka avulla hiilidioksidi pystytään muuttamaan hiileksi suoraan ilmasta normaaleissa lämpötiloissa.

Tutkijoiden ja yritysten toive on muuttaa hiilidioksidin kerääminen kannattavaksi liiketoiminnaksi. Mikäli tavoite onnistuu, sillä tulee olemaan merkittävä taloudellinen vaikutus tulevaisuudessa. Vielä ei ole kuitenkaan varmuutta skaalautuuko hiilidioksidin muuttaminen hiileksi sellaiseen mittakaavaan, että se olisi ratkaisu ilmastonmuutokseen.

Lehti

Tietoa meistä

Wenet.fi on syntynyt uudelleen aikana, jolloin ilmastonmuutos, ja taloudelliset haasteet ovat kaiken keskiössä. Aikamme haastavin kysymys on miten ilmastonmuutoksen vaikutukset pidetään kurissa? Miten ilmaston lämpeneminen estetään?

Me uskomme ilmastonmuutoksen olevan estettävissä taloudellisesti järkevillä päätöksillä. Meidän mielestämme ilmastonmuutoksen estämisen pitää olla hyvää bisnestä, eikä vain asioista luopumista.

Mukana menossa!